Info til elevholdet 2018-2019.

Tirsdag den 8. maj klokken 19.00 afholder vi informationsmøde for det kommende elevhold. Alle elever, der er tilmeldt og optaget til det pågældende skoleår, får en direkte invitation til dette møde.
På mødet vil I blive præsenteret for skolens lærere og der vil blive givet en grundig information om vores linje, regler og planen for skoleåret.
Det er ligeledes på dette møde, hvor I skal vælge linjefag.

Skoleåret 2018-2019 starter lørdag den 11. august. Der er ankomst og indkvartering fra kl. 14.00 og kl. 15.15.er der velkomst i skolens hal. Også til dette arrangement udsendes der invitation direkte til elever og forældre.

I er altid velkomne til at kontakte kontoret, hvis der er tvivlspørgsmål.