Økonomi

Når man sender et barn på efterskole er prisen naturligvis en betydelig faktor. Man skal blot huske på, at et efterskoleophold er en investering, der kommer eleverne til gode resten af livet. Et efterskoleophold sætter sig spor og er noget man husker.

Statstilskuddet gives til alle forældre, men er reguleret efter husstandsindkomsten. Se nærmere på linket nederst på siden eller ring til Merete Bruun på kontoret for nærmere oplysninger.

I skoleåret 2017/2018 er prisen 2533,- kr. pr. uge i 42 uger

I skoleåret 2018/2019 er prisen 2585,- kr. pr. uge i 42 uger

Betaling for studietur og 1 fælleslejrskole er inkluderet i denne pris. Indmeldelsesgebyr udgør 2400 kr.

Der ydes statstilskud efter indtægtsregulerede takster vedtaget i finansloven for det pågældende år. Klik på nedenstående link for at foretage en beregning.

Gå til efterskole.dk